Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

Τι πρέπει να γνωρίζετε για επενδυτικά-αποταμιευτικά ασφαλιστικά προγράμματα


Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: επένδυση στη περίπτωσή μας είναι η δέσμευση χρημάτων για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, η οποία θα μας αποφέρει ένα οικονομικό κέρδος με τη μορφή επιτοκίου, μερίσματος κτλ.
-Η έλλειψη επενδυτικών επιλογών στις μέρες μας έχει οδηγήσει πολλούς μικρούς και μεγάλους επενδυτές στις λύσεις που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρίες για την τοποθέτηση και εξασφάλιση των χρημάτων τους. Το ανωτέρω οφείλετε κυρίως στο γεγονός ότι οι καταθέσεις ταμιευτηρίου αλλά και οι προθεσμιακές καταθέσεις δίνουν ελάχιστο έως καθόλου κέρδος στα χρήματα των αποταμιευτών. Επιπλέον, επενδύσεις σε μετοχές ή αμοιβαία κεφάλαια επηρεάζονται έντονα απο περιόδους έντονων ψυχολογικών διακυμάνσεων της οικονομίας. Mε άλλα λόγια σε περιόδους κρίσης στην αγορά, ύφεσης και γενικότερης οικονομικής αστάθειας, οι επενδυτές είναι πολύ πιθανό να έχουν ζημιές παρά κέρδη απο την επένδυσή τους.
Τι είναι τα επενδυτικά-αποταμιευτικά προγράμματα που προσφέρει η ασφαλιστική αγορά
-Μια λύση που προσφέρει η ασφαλιστική αγορά και απευθύνετε σε μικρούς και μεγάλους επενδυτές, είναι τα επενδυτικά-αποταμιευτικά προγράμματα. Αυτά αποτελούν μια απο τις ασφαλέστερες επιλογές τοποθέτησης χρημάτων και εγγυούνται υψηλές αποδόσεις που μπορεί να κυμαίνονται απο 1,50% έως 2,60%. Αυτές οι επενδύσεις κυμαίνονται σε διάρκεια απο 10 έως 40 έτη.
-Παραδείγματα:
α) μικρή επένδυση ύψους 1.000 ευρώ το χρόνο για 20 έτη μπορεί να αποδόσει, (ανάλογα το επιτόκιο που προσφέρει η ασφαλιστική εταιρία), έως 22.500 ευρώ, εγγυημένα,
β) μεγάλη επένδυση ύψους 500.000 ευρώ (εφ” άπαξ καταβολή) για 20 έτη μπορεί να αποδόσει (ανάλογα με το επιτόκιο που προσφέρει η ασφαλιστική εταιρία), έως 610.000 ευρώ, εγγυημένα.
Τι πρέπει να γνωρίζουμε
-Τα χρήματα που συλλέγουν οι εταιρίες επενδύονται με τη σειρά τους σε ομολογίες, μετοχές, γενικά τίτλους σταθερής και μη απόδοσης και στην αγορά και εκμετάλευση ακινήτων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε ότι πέραν της ελάχιστης εγγυημένης απόδοσης, τα κέρδη των ασφαλιστικών εταιριών απο τις επενδύσεις των χρημάτων του επενδυτή, μπορεί να του αποδοθούν σε ποσοστό που αγγίζει ακόμη και το 90% του κέρδους, πάντα ανάλογα με την εταιρία.
-Επίσης πρέπει ο επενδυτής να γνωρίζει ότι σε περίπτωση που θελήσει να ρευστοποιήσει την επένδυσή του νωρίτερα απο τον προσυμφωνημένο χρόνο, θα έχει πιθανότατα μικρό ή ανύπαρκτο κέρδος, ή ακόμη και ζημιά. Ένας άλλος κίνδυνος που μπορεί να εξανεμίσει τα κέρδη είναι τυχόν άνοδος του πληθωρισμού. Οστόσο επειδή στην εποχή μας ο τιμάριθμος είναι εξαιρετικά χαμηλός και έχουμε ακόμη και περιόδους αποπληθωρισμού, κάτι τέτοιο θεωρείτε εξαιρετικά απίθανο, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα. Τέλος σε τέτοιου είδους επενδύσεις, αποτελει μονόδρομο η επιλογή μεγάλης και αξιόπιστης ασφαλιστικής εταιρίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο επενδυτής θα πάρει τα χρήματα και την απόδοση όπως έχει προσυμφωνηθεί.
Συμπερασμα
-Η ασφαλιστική αγορά σήμερα προσφέρει προιόντα που προστατεύουν το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης, και δίνουν υψηλό εγγυημένο επιτόκιο άσχετα με την απόδοση της υποκειμενικής αξίας.
-Χαμηλό ποσό επενδυσης που απευθύνετε σε οικονομικά αδύνατους που θέλουν να εξασφαλίσουν τα χρήματά τους,
-Δυνατότητα επιπλέον κέρδους σε περίπτωση υψηλής απόδοσης της υποκειμενικής αξίας.

Άννα Γ. Μουστάκα Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση
insurancegroup.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γιατί είναι αναγκαία η ιδιωτική σύνταξη - Αποκαλυπτικά στοιχεία!

Συστάσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο συνταξιοδοτικός τομέας παγκοσμίως, δίνει στην τελευταία της έκθεση...