Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Η επόμενη μέρα στις Συντάξεις...Το Solvency II αλλά και το και πώς θα παρέχονται στους πολίτες της Ε.Ε. επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις  ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τo 4o Συνέδριο της EIOPA που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο στη Φρανκφούρτη, όπου βρίσκεται και η έδρα της. Τα παραπάνω θέματα έθιξε στην εναρκτήρια ομιλία του και ο Πρόεδρος της ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής για τις ασφάλειες, Gabriel Bernardino.
Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, έδωσε το στίγμα του κλίματος που επικρατεί στην Αρχή λέγοντας χαρακτηριστικά ότι  «διοργανώνουμε το συνέδριο αυτό με σκοπό έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο με τον κάθε ένα από εσάς».
Το Solvency II
Το νέο πλαίσιο φερεγγυότητας σημείωσε ο Πρόεδρος της EIOPA, σίγουρα δεν είναι ένα τέλειο σύστημα. Είναι, ωστόσο, ορόσημο για την EIOPA, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με αυτό.
Λαμβάνοντας υπόψη το προαναφερθέν, η EIOPA θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη εποπτικής σύγκλισης μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, συνεισφέροντας στην αναβάθμιση της ποιότητας και της συνέπειας των εθνικών εποπτικών αρχών και στην ενίσχυση της εποπτείας των διασυνοριακών ομίλων. Η ισχυρή και αξιόπιστη εποπτεία είναι απαραίτητη σε ολόκληρη την Ε.Ε. Η προληπτική εποπτεία και η έγκαιρη παρέμβαση συμβάλλουν στην ύπαρξη υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά και είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των καταναλωτών.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών η EIOPA προτίθεται να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της.
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο G. Bernardino σημείωσε ότι κατανοεί την ανάγκη για σαφήνεια, αλλά και την ανησυχία που προκαλεί ο μεγάλος αριθμός κατευθυντήριων γραμμών. Η EIOPA κάνει μεγάλη προσπάθεια να είναι όσο το δυνατόν σαφέστερη, δίνοντας παραδείγματα των εποπτικών προσδοκιών, αλλά και να περιορίσει τον αριθμό των κατευθυντηρίων γραμμών. Ωστόσο, το Solvency II είναι ένα νέο και πολύπλοκο καθεστώς και οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν σημαντικά οφέλη: περιορίζουν τον κίνδυνο απόκλισης στις ερμηνείες που θα κάνουν οι εθνικές εποπτικές αρχές και βοηθούν τις επιχειρήσεις να περιορίσουν το κόστος υλοποίησης μια και θα γνωρίζουν καλύτερα ποιες είναι οι προσδοκίες των εποπτικών αρχών.
Η Ομάδα της EIOPA, που επιβλέπει τις εποπτικές αρχές, θα συνεχίσει να συμμετέχει σε διμερείς συναντήσεις μαζί τους, κερδίζοντας εμπειρία, συλλέγοντας πληροφορίες και οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης, πάντοτε με στόχο να παρέχουν ανεξάρτητο και ενδιαφέρον feedback σχετικά με τις εποπτικές πρακτικές.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας και μέρος της διαδικασίας είναι η επίβλεψη από την EIOPA – πάντα σε συνεργασία με την τοπική εποπτική αρχή–, της αναθεώρησης των ισολογισμών του ασφαλιστικού κλάδου στη Ρουμανία.
Το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων εξακολουθεί να είναι στην κορυφή των κινδύνων για τον ασφαλιστικό τομέα.
Οι εταιρείες φαίνεται πως έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, τόσο αλλάζοντας το μείγμα προϊόντων τους όσο και διαφοροποιώντας τις επενδυτικές τους επιλογές. Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους θα μπορούσε να είναι καλή είδηση, εφόσον οι ασφαλιστές ενισχύσουν την ικανότητά τους να κατανοούν και να διαχειρίζονται τους «νέους» κινδύνους. Στην πραγματικότητα, η περαιτέρω διαφοροποίηση των επενδύσεων, σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, θα μπορούσε να ελαχιστοποιήσει τις ενίοτε υπερβολικές τοποθετήσεις σε κρατικά ομόλογα και τράπεζες.

Πώς θα παρέχονται στους πολίτες της Ε.Ε. επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις
Ο Πρόεδρος της EIOPA τοποθετούμενος επί του θέματος σημείωσε ότι αν θέλουν οι ευρωπαϊκές αρχές να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, δεν μπορούν πια να κρύβονται πίσω από αδιαφάνεια και ακατανόητες διατυπώσεις. Πρέπει να παρέχουν πλήρη δημοσιοποίηση όλων των δαπανών, είτε πρόκειται για κόστη επενδύσεων ή συναλλαγών. Θα πρέπει να δοθεί στα μέλη και τους δικαιούχους μια πλήρη εικόνα των αποδόσεων που παίρνουν από τα συνταξιοδοτικά τους προϊόντα.
Στις προσωπικές συντάξεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την EIOPA την παροχή τεχνικών συμβουλών σχετικά με τους κανονισμούς προληπτικής εποπτείας και τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς στην ΕΕ.
Δεν προκάλεσε καμία έκπληξη, το ότι η ανάλυση της EIOPA αποκάλυψε ότι η φορολογία και η κοινωνική νομοθεσία φαίνεται πως είναι τα πιο σημαντικά εμπόδια για την ανάπτυξη μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς για τις προσωπικές συντάξεις. Ειδικότερα, δημιουργούν εμπόδια για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την επίτευξη κρίσιμης μάζας. Ο κ. Bernardino υποστήριξε, επίσης, ότι πλέον υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα για την θεσμοθέτηση ενός 2ου καθεστώτος για τις προσωπικές συντάξεις στην ΕΕ.
Το καθεστώς αυτό, όπως το περιγράφει ο ίδιος, θα πρέπει να επικεντρωθεί σε προϊόντα με ένα κατάλληλο επίπεδο τυποποίησης, δημιουργώντας μακροπρόθεσμες μη ρευστοποιήσιμες υποχρεώσεις. Όπως πάντα υπάρχει ένα δίλημμα μεταξύ της τυποποίησης των προϊόντων και την καινοτομία. Παρ’ όλα αυτά, ένα υψηλότερο επίπεδο τυποποίησης θα συμβάλει στην επίτευξη της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας για τη μείωση του κόστους. Η τυποποίηση θα βοηθήσει, επίσης, στην παροχή πιο απλών προϊόντων, με διαφανείς δομές αμοιβών, στην αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων στις πωλησιακές πρακτικές και θα προσφέρει τελικά " good value for money " στους καταναλωτές.
Συνολικά, σημειώνει η EIOPA, η οικονομία της ΕΕ θα μπορούσε να ωφεληθεί από το να γίνουν οι προσωπικές συντάξεις άλλη μια κύρια κινητήρια δύναμη για βιώσιμες μακροπρόθεσμες επενδύσεις, συμβάλλοντας στην ένωση των κεφαλαιακών αγορών.


Δημοσιεύτηκε σε Διεθνή
27 November 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γιατί είναι αναγκαία η ιδιωτική σύνταξη - Αποκαλυπτικά στοιχεία!

Συστάσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο συνταξιοδοτικός τομέας παγκοσμίως, δίνει στην τελευταία της έκθεση...