Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

 

Ασφάλιση υγείας 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ
Οι ασφαλίσεις Ζωής περιλαμβάνουν καταρχήν τις δύο βασικές καλύψεις:  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ & ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ) ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ).
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
Οι συνηθέστερες συμπληρωματικές καλύψεις είναι :
 • Κάλυψη δαπανών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.
 • Κάλυψη δαπανών Νοσοκομειακής περίθαλψης.
Ειδικότερα για την νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη:
Εξωνοσοκομειακή (πρωτοβάθμια) περίθαλψη
Υπάρχουν πακέτα διαγνωστικών εξετάσεων ή/και επισκέψεων σε γιατρούς των βασικών ειδικοτήτων (παθολόγος, καρδιολόγος κ.λ.π.) με μίκρη συμμετοχή του ασφαλισμένου σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.
Νοσοκομειακή περίθαλψη
Καταρχήν συμφωνείται με τον ασφαλισμένο το πακέτο των καλύψεων που επιθυμεί καθώς και το ανώτατο όριο ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρίας, η συμμετοχή του ασφαλισμένου στις δαπάνες, η ετήσια απαλλαγή και το ποσοστό συμμετοχής.  Στη συνέχεια καταβάλλεται  αποζημίωση ως ακολούθως:
 • Έξοδα για την κάλυψη δωματίου και τροφής εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος.
 • Έξοδα χειρουργείου.
 • Έξοδα για εξετάσεις και φάρμακα εντός νοσηλείας.
 • Αμοιβές χειρουργών, γιατρών κ.λ.π..
 • Στις περιπτώσεις που οι δαπάνες αυτές τελικά καλυφθούν εξολοκλήρου από τον κύριο φορέα ασφάλισης, συνήθως προβλέπεται η καταβολή χειρουργικού ή νοσοκομειακού επιδόματος.
 • Στην πλειοψηφία τους οι ασφαλιστικές εταιρίες πλέον προσφέρουν ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια, αλλά υπάρχουν και ορισμένα  ισόβιας διάρκειας.
Ενδεικτικά κόστη :
ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝΑΝΕΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΙΣΟΒΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
Άνδρας-Γυναίκα 40 ετών 493 € - 694 € 632 € - 1.047 €
Άνδρας-Γυναίκα 30 ετών 372 € - 521 € 474 € - 782 €
Παιδί  1-18 ετών 205 € - 282 € 246 € - 397 €
Ενδεικτικές καλύψεις

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑΙ
ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΝΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΝΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΑΙ
ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ή ΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΕΞΟΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ Ή ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΞΟΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΑΙ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝΠ.Χ. 1.500 € Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ.  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ Ή ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες επίσης αναλαμβάνουν την απευθείας πληρωμή προς τα συμβεβλημένα Νοσηλευτικά ιδρύματα στα μεγάλα αστικά κέντρα.  Οι υπόλοιπες αποζημιώσεις γίνονται απολογιστικά.
 Ασφάλιση ζωής – Αποταμίευση - Σύνταξη
Είναι δυνατόν να γίνει πρόσκαιρη ασφάλιση σε περίπτωση θανάτου εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου που έχει συμφωνηθεί εξαρχής, ή
Ισόβια ασφάλιση σε περίπτωση θανάτου όπου προβλέπεται η εφάπαξ καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου που έχει συμφωνηθεί μετά θάνατον στους δικαιούχους που έχει ορίσει ο ασφαλισμένος, οποτεδήποτε επέλθει αυτός.  Τα ασφάλιστρα μπορεί να καταβάλλονται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή ισοβίως.
Εναλλακτικά ή συνδυαστικά υπάρχει η δυνατότητα αποταμίευσης μέρους των χρημάτων, η οποία προσβλέπει στη δημιουργία ενός κεφαλαίου στη λήξη της ασφάλισης.    Το κεφάλαιο στην λήξη της ασφάλισης μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ ή σε μορφή σύνταξης για ορισμένη χρονική διάρκεια ή/και ισόβια.
Συμπληρωματικές καλύψεις – Καλύψεις υγείας
Οι συνηθέστερες συμπληρωματικές καλύψεις είναι :
 • Κεφάλαιο σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας.
 • Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας.
 • Επιδόματα για την εξασφάλιση της απώλειας εισοδήματος από ανικανότητα μετά από ατύχημα ή ασθένεια.
Καλέστε μας σήμερα συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας  και ζητείστε να σας ενημερώσουμε:
  vasiliospapandreou.blogspot.com
 1. αφήστε Ονοματεπώνυμο & Τηλέφωνο 
 2. θα σας καλέσουμε αμέσως μετά, για να δούμε μαζί τί σας συμφέρει

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γιατί είναι αναγκαία η ιδιωτική σύνταξη - Αποκαλυπτικά στοιχεία!

Συστάσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο συνταξιοδοτικός τομέας παγκοσμίως, δίνει στην τελευταία της έκθεση...